Skip to content

Backlink GOV là gì ?

Backlink GOV là các backlink đổ về website từ những website chính phủ. Các website này thường có đuôi dạng .gov.vn hoặc .gov. Backlink GOV có độ trust rất cao, giúp tạo uy tín mạnh cho website của bạn.

Lợi ích backlink GOV

Tiêu chí đánh giá một backlink GOV chất lượng

Để đạt được hiệu quả cao trong quá trình SEO, các backlink đổ về cần phải là backlink chất lượng, kể cả là link đổ về từ các website của Chính Phủ. Dưới đây là các tiêu chí đánh giá một backlink GOV chất lượng và thực sự hiệu quả: 

Cách tìm backlink GOV

Search link đối thủ trong Ahrefs

Cách tạo backlink GOV

Dạng 1

Để tạo được backlink GOV từ những trang như thế này, bạn chỉ cần nhấn vào phần New iteam, sẽ có một bảng thông tin hiện ra.

  • Sau đó bạn điền thông tin vào bảng.
  • Title là tên bài viết
  • Những phần sau bạn có thể dán link cần đi và một vài thông tin cơ bản vào.
  • Sau đó bấm đăng là hoàn thành.

Dạng 2: Đặt câu hỏi

Với các website GOV như thế này, bạn nhấn vào phần đặt câu hỏi để tạo bài đăng. Bạn có thể dán bài đăng có chứa backlink trong anchor text hoặc đặt câu hỏi thực sự cũng được. Sau đó nhấn xác thực là được.

Tuy nhiên đối với nhiều website GOV, nếu câu hỏi của bạn ở dạng spam thì nguy cơ bị xoá hoặc không được đăng lên rất cao. Do đó, bạn cần lưu ý khi dùng dạng này

Lưu ý

Sử dụng số lượng tăng dần và đẩy link cho backlink GOV thường xuyên để index tốt hơn 

Dịch vụ backlink GOV